JUDr. Monika Meňhertová

advokátska kancelária

O nás

Advokátska kancelária JUDr.Moniky Meňhertovej so sídlom v Košiciach, poskytuje od roku 2007 právne poradenstvo a právne služby fyzickým a právnickým osobám, a to predovšetkým v oblasti občianskeho, obchodného, rodinného, pracovného a trestného práva na vysokej profesionálnej úrovni. Súčasťou poskytovaných služieb je i procesné zastupovanie pred súdmi (v civilných a trestných konaniach), či inými orgánmi štátnej správy, ako i pred orgánmi činnými v trestnom konaní.

Zároveň máme bohaté skúsenosti s poskytovaním komplexných právnych služieb územným samosprávnym celkom (mestá a obce) a disponujeme špičkovými znalosťami, týkajúcich sa legislatívy týchto subjektov.

Prioritou našej Advokátskej kancelárie je profesionalita s dôrazom na zabezpečenie maximálnej odbornosti pri poskytovaní právneho poradenstva a právneho zastúpenia, flexibilita a efektívnosť poskytovaných služieb, s individuálnym prístupom ku každému jednotlivému klientovi (či už ide o fyzické osoby, väčšie či menšie obchodné spoločnosti alebo obce), samozrejme pri zachovaní diskrétnosti, ochrany získaných informácií a advokátskeho tajomstva.

Naša Advokátska kancelária poskytuje svoje právne služby nielen klientom na území mesta Košice, ale i v rámci celého Východného Slovenska (Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica, Prešov, Michalovce, Bardejov atď) a teda mobilný prístup ku klientovi je pre nás viac ako samozrejmosťou.

Nakoľko je komunikácia v anglickom jazyku, a to i na odbornej - profesnej úrovni v našej Advokátskej kancelárii samozrejmosťou, vieme zabezpečiť právne služby a poradenstvo i pre zahraničných klientov v tomto jazyku.


Kontaktujte nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať