JUDr. Monika Meňhertová

advokátska kancelária

Rýchla právna poradňa

Naša Advokátska kancelária ponúka všetkým záujemcom služby rýchlej právnej poradne, a to každý pracovný piatok v čase od 9.00 hod. do 11.00 hod. Maximálny čas pre jedného klienta rýchlej právnej poradne je vymedzený časovým intervalom 20 - 25 minút.

Rýchla právna poradňa je služba, ktorú poskytuje naša Advokátska kancelária, predovšetkým v oblastiach rodinného, pracovného, občianskeho práva a v oblasti dedičských vecí. Cieľom tejto poradne je poskytnúť občanom komplexnú právnu radu a načrtnúť najvhodnejšie riešenie právneho problému. Ide o prvý krok, teda o právne poradenstvo, nie o právne zastúpenie v súdnom alebo inom konaní.

Služba rýchlej právnej poradne je spoplatňovaná paušálne sumou 8- € ( cena je konečná, keďže nie sme platcami DPH ).

V prípade Vášho záujmu nás čo najskôr kontaktujte na našich telefónnych číslach alebo prostredníctvom mailu a rezervujte si u nás termín.

Samozrejme, v prípade záujmu a vzájomnej dohody sme pripravení poskytnúť i komplexné právne zastúpenie a už konkrétnu adresnú právnu pomoc.


Kontaktujte nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať