JUDr. Monika Meňhertová

advokátska kancelária

Právne poradenstvo

Občianske právo

Komplexný servis pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vypracovanie a pripomienkovanie kúpnych, darovacích a nájomných zmlú...
viac info

Obchodné právo

Zakladanie spoločností, mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie pred arbitrážnym súdom, právne poradenstvo v oblasti konkurzov a ďalšie služby
viac info

Rodinné právo

Pomáhame chrániť Vaše záujmy pri rôznych životných situáciách. Ak potrebujete predmanželskú zmluvu, pomoc pri rozvode alebo uspieť pri dohode o veciach práv a povinností k deťom
viac info

Pracovné právo

Právne poradenstvo v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, tvorba a pripomienkovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnancov a iné.
viac info

Trestné právo

Zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, príprava podaní na príslušné orgány činné v trestnom konaní, sťažností, žiadostí o prepuste...
viac info

Právny servis nehnuteľnosti

Poskytujeme komplexný servis pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Od prípravy zmlúv po elektronické podania do katastra nehnuteľností.
viac info

Kontaktujte nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať