JUDr. Monika Meňhertová

advokátska kancelária

Občianske, obchodné, rodinné, pracovné, 
trestné právo a poradenstvo.

 

K dispozícii je vám profesionálny tím advokátskej kancelárie.

Úspešne zastupujeme klientov pri rozvode,
dedičskom vyrovnaní, ale aj komplikovaných sporoch.

 

Všetky problémy majú riešenie. My vám ukážeme možnosti, naši
právnici vám pomôžu nájsť to najlepšie východisko pre vás.

Pomôžeme vám aj v biznise. Minimalizujte riziko,
podnikajte s kompletným poradenstvom.

 

Naši špecialisti sú vám k dispozícii pri zakladaní spoločností, zmenách,
zastupovaní v obchodných sporoch aj vymáhaní pohľadávok. 

Občianske právo

Komplexný servis pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vypracovanie a pripomienkovanie kúpnych, darovacích a nájomných zmlú...
viac info

Obchodné právo

Zakladanie spoločností, mimosúdne a súdne vymáhanie pohľadávok, zastupovanie pred arbitrážnym súdom, právne poradenstvo v oblasti konkurzov a ďalšie služby
viac info

Rodinné právo

Pomáhame chrániť Vaše záujmy pri rôznych životných situáciách. Ak potrebujete predmanželskú zmluvu, pomoc pri rozvode alebo uspieť pri dohode o veciach práv a povinností k deťom
viac info

Pracovné právo

Právne poradenstvo v oblasti kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov, tvorba a pripomienkovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti zamestnancov a iné.
viac info

Trestné právo

Zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, príprava podaní na príslušné orgány činné v trestnom konaní, sťažností, žiadostí o prepuste...
viac info

Právny servis nehnuteľnosti

Poskytujeme komplexný servis pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Od prípravy zmlúv po elektronické podania do katastra nehnuteľností.
viac info

Kontaktujte nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať