JUDr. Monika Meňhertová

advokátska kancelária

Občianske právo

Komplexný servis pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, vypracovanie a pripomienkovanie kúpnych, darovacích a nájomných zmlúv, zastupovanie v dedičskom konaní.

V oblasti občianskeho práva poskytujeme predovšetkým tieto služby:

Na základe individuálnej požiadavky klienta sme pripravení zabezpečiť i poskytnutie ďalších právnych služieb v oblasti občianskeho práva.

Takisto sme schopní zabezpečiť i zastupovanie klientov v správnom konaní (napr. prejednávanie priestupkov, komunikácia a zastupovanie klientov v konaniach vedených orgánmi štátnej správy v oblasti stavebného práva, práva životného prostredia, vodohospodárskeho práva a pod.)

Ak potrebujete iba poradiť, môžete využite aj naše služby rýchlej právnej poradne už od 8€.


Kontaktujte  nás na 0917 628 085
 


Kontaktujte nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať