JUDr. Monika Meňhertová

advokátska kancelária

Právny servis nehnuteľnosti

Poskytujeme komplexný servis pri prevode vlastníckych práv k nehnuteľnostiam. Od prípravy zmlúv po elektronické podania do katrastra nehnuteľností.

Zabepečujeme komplexný právny servis pri prevode vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (pozemky, byty, stavby a pod.) vrátane zastupovania pre katastrálnymi úradmi

Takisto sme schopní zabezpečiť i zastupovanie klientov v správnom konaní v oblasti stavebného práva, práva životného prostredia, vodohospodárskeho práva a pod.)


Využívame elektronicku komunikáciu s Okresnými úradmi, katastrálnymi odbormi , tj. elektronické podávanie návrhov na vklad vlastníckych práv do katastra nehnuteľností, zápis vecných práv do katastra nehnuteľností a šetríme tým našim klientom čas aj peniaze. 


Ak potrebujete iba poradiť, môžete využite aj naše služby rýchlej právnej poradne už od 8€.


Kontaktujte  nás na 0917 628 085


Kontaktujte nás

Súhlasím so spracovaním osobných údajov
Ďakujeme. Budeme Vás kontaktovať